8780 3666 // ungdomsskolen@odder.dk

Kreativ Skole

Kreativ Skole er mangfoldige og spændende fritidstilbud til børn og unge.

Kreativ Skole er et partnerskab mellem Odder Ungdomsskole, Odder Musikskole og Odder Bibliotek og henvender sig særligt til børn og unge i alderen 6-25 år.

Kreativ Skole har ikke en fast lokation. Aktiviteter og undervisning foregår der, hvor det giver mest mening i forhold til indholdet. Derfor foregår forskellige hold forskellige steder i kommunen.

Det overordnede formål med Kreativ Skole er at give børn og unge adgang til kreative fællesskaber, hvor de kan udvikle deres evner og færdigheder for at kunne udtrykke sig kreativt og kunstnerisk skabende, men også at understøtte spirende talenter i form af at give plads og rum til fordybelse og dygtiggørelse.

I Kreativ Skole skal børn og unge føle sig hørt, set og inddraget, også når vi udvikler forskellige nye tilbud under Kreativ Skole.

----------------------------------

Nedenfor kan du klikke dig rundt i alle vores spændende, kreative tilbud.

Hvis du har spørgsmål til vores undervisningstilbud eller bare gerne vil i kontakt med os, kan du skrive på kreativskole@odder.dk

Kreativ Skole